NormoPower-297x45-1.png

ODMŁADZANIE GENÓW

NormoPower sprawia że geny stają się młodsze

Genetyczne efekty ćwiczeń Normo Power

Podczas gdy nauka o epigenetyce jest wciąż w powijakach,
społeczność naukowa dostarcza solidnych dowodów na to, że
geny, z którymi się rodzimy nie są naszym przeznaczeniem. Geny – jest to plan, który można włączyć lub wyłączyć na podstawie naszego
środowisko fizycznego, naszej diety  a nawet ludzi którymi się 
otaczamy.


Obecnie wiadomo, że ćwiczenia oporowe mogą poprawić nasze
geny poprzez aktywację ich, co w pozytywny sposób wpływa na poprawę naszego zdrowia, szczęścia i długoterminowej aktywności fizycznej

Badania naukowe

Ćwiczenia oporowe
poprawiają 
sekwencjonowanie DNA komórek , ich sygnalizację i
ekspresję hormonalną

Ćwiczenia oporowe
aktywują nieaktywne geny  czym poprawiają  metylację i
transkrypcję RNA

Skurcze mięśni mogą
zwiększyć termogeniczność i
aktywność mitochondriów do
zmniejszania tkanki tłuszczowej.

 

Ćwiczenia oporowe
poprawiają  markery genetyczne komórek, stabilizują masę ciała , zdrowie metaboliczne i długowieczność .

Kluczowy wniosek:

 Ćwiczenia oporowe poprzez ekspresję genetyczną mogą mieć głęboki pozytywny wpływ na organizm. Zapobiega to chorobom i promuje zdrowe funkcjonowanie komórek .

Metoda tradycyjna

Do wywołania pozytywnych zmian genetycznych jest wymagana duża intensywność ćwiczeń co jest bardzo trudne do szybkiego osiągnięcia .
Przy użyciu tradycyjnych narzędzi, takich jak ciężarki nie jest to zbyt bezpieczne.

NormoPower

Łatwo osiągnąć wysoką intensywność ćwiczeń oporowych przy treningu NormoPower . Jest to wysoce skuteczny i niezwykle
efektywny  czasowo trening  dostępny dla wszystkich grup wiekowych .

Należy wykonywać  wielokrotnie długotrwałe i czasochłonne ćwiczenia oporowe trwające tygodniami , aby zbudować odpowiednią masę mięśniową  która może wpłynąć na poprawę ekspresji genów.

Wykonujemy  jeden cotygodniowy trening  trwający ~12 minut, aby
poprawić ekspresję genów .

NormoPower-297x45-1.png