NormoPower-297x45-1.png

Monitrowanie postępów


Śledź swoje wyniki aby osiągać postęp

Jakakolwiek działalność bez zapisu rezultatów i ich analizy przynosi małe efekty a szybki postęp może być tylko dziełem przypadku. W ćwiczeniach NormoPower dokładnie wiemy jakie osiągnęliśmy wyniki i jaki cel przed nami.

Na pulpicie w  każdym ćwiczeniu widzimy na bieżąco osiągnięte parametry, a po jego zakończeniu otrzymujemy wynik podsumowujący nam zarówno osiągnięty poziom  poprzez wskaźnik jakości i poprawności  wykonanych ćwiczeń .
Dzięki temu możemy wyłapywać słabe punkty w naszym treningu, różnicować trening według  różnych potrzeb naszego  ciała, a po wprowadzeniu planu do realizacji mamy natychmiastową informację zwrotną czy postępujemy właściwie  czy też powinniśmy nasze ćwiczenia skorygować.

Kluczowy wniosek:

NormoPower  zapewnia bardzo szczegółowe i precyzyjne śledzenie wydajności swych postępów 
niż jakiekolwiek inne dostępne narzędzie. Oznacza to, że zawsze masz w 100% wyraźny obraz
gdzie jesteś w tej chwili i jak z czasem poprawiają się Twoje osiągi

.

Metoda tradycyjna

Ręcznie śledzenie wyników, ocenianie ich na „oko”, uznaniowe przyjmowanie iż osiągnęliśmy cel i  brak wymiernych wskaźników postępu.

NormoPower

Automatycznie cyfrowy system śledzi serie, powtórzenia, siłę ,wyniki, zmęczenie, jakość poprawy i inne parametry naszego treningu .

Ciągła zgadywanka  jakie ćwiczenie wybrać, czy zmniejszamy lub zwiększamy intensywność, czy wyniki się poprawiają czy nie .

Nigdy więcej nie musisz zgadywać jakie są wyniki ćwiczeń,
śledzić wszystkiego ręcznie i domyślać się czy treningi idą w dobrym kierunku .

NormoPower-297x45-1.png